Medlemspriser:


Medlemsavgifter (års avgift):

350,-kr u/ 16 år
450,-kr o/ 16år
500,-kr Familie medlemskap
100,- kr støttemedlem

Treningsavgifter (6mnd jan - jul / jul - des):

1250,- kr (pr 6 mnd)
100,- kr Drop-inn pr trening


Til de som er utøvere og skal konkurrere på stevner må man betale lisens (sesong) til Norges Bryteforbund, se priser under: 


Lisens BetegnelsePris
Bryteskole/Knøtt0 kr
Utøvere 11-12 år0 kr
Utøvere 13 - 15 år600 kr
Utøvere 16 år og eldre800 kr
Treningslisens, Senior400 kr
Engangslisens400 kr
Dommer800 kr