Foreldre

For alle våre foreldre som har barn i vår klubb, ønsker vi at melder seg inn i Ski Bryteklubb foreldregruppe på facebook. Søk etter gruppen "Ski Bryteklubb foreldregruppe".

Foreldrevettregler

Det er viktig for en trener å ha gode samarbeidspartnere i foreldrene. Noen foreldre er mer engasjerte enn andre, både på godt og vondt. Det kan derfor være greit å ha noen foreldrevettregler. Under finner du sju viktige regler for godt foreldrevett i idretten. De er ment som utgangspunkt for diskusjon i din foreldregruppe.  Ta med foreldrene på diskusjonen rundt disse reglene, slik at dere kan bli enige om hvordan dere ønsker at det skal være.

Forslag til foreldrevettregler:

  • Støtt opp om klubbens arbeid - gjennom foreldremøter forankres idrettens og klubbens verdisyn.
  • Møt opp på konkurranser og treninger - du er viktig for både utøverne og miljøet.
  • Gi oppmuntring til alle utøverne i med- og motgang. Det gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i idrettsfamilien lenge.
  • Vi har alle ansvar for konkurransemiljøet - gi ros til alle for gode prestasjoner og Fair Play.
  • Respekter trenerens ledelse - konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
  • Respekter dommerens avgjørelser - selv om du av og til er uenig! Det er ditt barn som konkurrerer og deltar i idrett.
  • Opptre positivt og støttende - da er du en god medspiller!