Ved nasjonale turneringer gjelder følgende aldersregler for startberettigelse. Aldersklassene gjelder alltid det kalenderåret utøveren fyller år.

 

  • Knøtter (K10): 7-10 år (begge kjønn).

  • Gutter (G12) og Piker (P12): 11 - 12 år.

  • Gutter (G15) og Piker (P15): 13 - 15 år.

  • Ungdom: 16 - 17 år. Startberettiget det året utøveren fyller 14 år.

  • Junior: 18 - 20 år. Startberettiget det året utøveren fyller 15 år.

  • Senior: 20 år og eldre. Startberettiget det året utøveren fyller 16 år.