Fakturering:

Dere vil da få en faktura for halvåret som er (HØST august-desember eller VÅR januar - juli)

Er det noen spørsmål ta kontakt med oss! (se på kontakt oss fliken)

Bli medlem i Ski Bryteklubb?

Til dere som vil være medlemmer i Ski Bryteklubb:

Årskontigent/Medlemsavgift:
- Kr 350,- for medlemmer t.o.m 16 år
- Kr 450,- f.o.m 17 år
- Kr 350,- for pensjonister, trygdede og støttemedlemmer

Treningsavgift:
- Kr 1000,- halv året 1 HØST Sesong og,  1 VÅR Sesong  (u/12 år medlemsavgift inkludert)
- Kr 100 ,- Drop inn (Betales kontant)

Lisens til NBF (kalender år)
- Kr 200,- Bryteskole (opptil 11 år)
- Kr 300,- Under 13 år
- Kr 500,- Under 15 år
- Kr 700,- Over 16 år
- Kr 300,- Senior (Kun for de som trener ikke konkurrerer)
- Kr 500,- Dommer

Bryte lisens er VIKTIG å ha for å kunne registrere medlemmer i Norges idrettsforbund. Dette må man også ha for å kunne delta på konkurranser og for forsikring under trening/stevner !


Adresse: Bakkeroveien 2, 1406 Ski
Org nr: 911749890
Konto nr: 1503 35 25262

Foreldre

For alle våre foreldre som har barn i vår klubb, ønsker vi at melder seg inn i Ski Bryteklubb foreldregruppe på facebook. Søk etter gruppen "Ski Bryteklubb foreldregruppe".

Foreldrevettregler

Det er viktig for en trener å ha gode samarbeidspartnere i foreldrene. Noen foreldre er mer engasjerte enn andre, både på godt og vondt. Det kan derfor være greit å ha noen foreldrevettregler. Under finner du sju viktige regler for godt foreldrevett i idretten. De er ment som utgangspunkt for diskusjon i din foreldregruppe.  Ta med foreldrene på diskusjonen rundt disse reglene, slik at dere kan bli enige om hvordan dere ønsker at det skal være.

Forslag til foreldrevettregler:

  • Støtt opp om klubbens arbeid - gjennom foreldremøter forankres idrettens og klubbens verdisyn.
  • Møt opp på konkurranser og treninger - du er viktig for både utøverne og miljøet.
  • Gi oppmuntring til alle utøverne i med- og motgang. Det gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i idrettsfamilien lenge.
  • Vi har alle ansvar for konkurransemiljøet - gi ros til alle for gode prestasjoner og Fair Play.
  • Respekter trenerens ledelse - konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
  • Respekter dommerens avgjørelser - selv om du av og til er uenig! Det er ditt barn som konkurrerer og deltar i idrett.
  • Opptre positivt og støttende - da er du en god medspiller!